Privātās dabas aizsardzības iniciatīvas Eiropā ir dažādas
LMĪB aicina nekavējoties noteikt mežaudzes tirgus vērtībai atbilstošas...
Mežsaimniecības sastāvdaļas: sabiedrība, vide un ekonomika