Grāmatu starts

Kategorijā "Izglītība, skolas, pētniecība"

Lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts” paredzēta 3-4 gadus veciem bērniem un viņu vecākiem. Tā ir izveidota Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centā, un to īsteno LNB Atbalsta biedrība sadarbībā ar publiskajām bibliotēkām. Grāmatas veido personību, sniedz zināšanas un bagātu emocionālo pieredzi, attīsta cilvēka iekšējo pasauli, iztēli un radošumu. Tās ir neaizstājamas bērna harmoniskas attīstības veidošanā. Daudzi pētījumi liecina, ka pēdējos gados lasīšana ir zaudējusi savas pozīcijas kā brīvā laika pavadīšanas veids, un interese par lasīšanu, kā arī lasītprasme, samazinās. Lasītprieku nevar apgūt skolā vai iemācīt, ar grāmatu jāiepazīstas jau mazotnē. Bibliotēkas joprojām ir vienīgās vietas, kur tās iespējams lasīt bez maksas.

Ģimenes, kurās aug 3 gadus veci bērni, saņem ielūgumu uz bibliotēku. Sevišķa vērība tiek veltīta ģimenēm, kuras vēl neapmeklē bibliotēku. Ģimeni bibliotēkā sagaida bibliotekārs, iepazīstina ar bibliotēku, īpaši iekārtoto bērnu lasītavu, bērna vecumam atbilstošu literatūru un izglītojošām spēlēm, kā arī ar iespējām, ko bērniem un ģimenēm piedāvā bibliotēka saturīgai laika pavadīšanai.

Daudzās bibliotēkās tiek veidots īpašs pasākumu cikls mazajiem bērniem jeb "Pūčulēnu skola", kur notiek kopīga grāmatu lasīšana, radošas un izglītojošas nodarbības, lai bibliotēkas apmeklējums ģimenei kļūtu par regulāru pasākumu. Noslēgumā katrs bērns dāvanā no bibliotēkas saņems „Grāmatu starta” komplektu: izglītojošu materiālu par lasīšanu vecākiem, lasāmgrāmatiņu, atbilstoši bērna vecumam, bērnu grāmatām paredzētu mugursomiņu un mīļlietiņu, projekta simbolu – mazo Pūčulēnu, kas atgādinās par viesošanos bibliotēkā un motivēs to apmeklēt turpmāk. Viena komplekta izmaksas ir 25 eiro, pusi summas sedz vietējās pašvaldības, otru pusi - ziedotāji.

Ar Jūsu atbalstu aizvien vairāk bērnu visā Latvijā lasīs grāmatas!

Projekts ievietots portālā 29.05.2020

TVNET un Ziedot.lv par ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai starpniecības maksu. Visa ziedotā nauda 100% apmērā nonāk paredzētajam mērķim. TVNET un Ziedot.lv nekāda veida administratīvās izmaksas netiek segtas no Jūsu ziedojumiem.