Namiņš bērniem

Kategorijā "Palīdzība trūcīgām ģimenēm"

2020.gada septembrī aprit 21 gads kopš Auces latviešu biedrība uzsāka darbu ar daudzbērnu ģimenēm. Šajos gados tās ir nomainījušās, arī bērnu skaits, kam nepieciešama mūsu palīdzība, ir mainījies. Bet joprojām Auces latviešu biedrības krīzes centrs "Namiņš" pie sevis uzņem līdz pat 72 bērniem, no kuriem 56 jau dodas uz skolu vai bērnudārzu. 

Ikdienā centru apmeklē 20- 30 bērni, ierodoties "Namiņā" pēc skolas uz siltu launagu. "Namiņā" bērni pilda mājas darbus, spēlē galda tenisu, novusu, dažādas galda spēles. Centrā ir iespēja piedalīties arī dažādās citās aktivitātēs- deju nodarbībās, dramatiskajā pulciņā. Bērni var nodarboties ar rokdarbiem, zīmēt, dziedāt, kā arī citādi radoši darboties. "Namiņā" ir pieejami arī datori, ja bērniem tie ir nepieciešami.

Centrs ģimenēm palīdz arī ar mācību līdzekļu sagādi un citu humāno preču nodrošināšanu. Ja iespējams, divas reizes gadā ģimenēm tiek organizētas ekskursijas pa Latvijas skaistākajām vietām. 

Krīzes centrā strādā 9 brīvprātīgie, no kuriem visi, atskaitot grāmatvedi, ir pensionāri. Taču ziedojumi nepieciešami centra darbībai- bērnu ikdienas ēdināšanai un malkas iegādei. Tāpat ziedojumi tiek lūgti mācību līdzekļu iegādei reizi gadā, katram bērnam iegādājoties mācību līdzekļus 25.00 EUR vērtīibā. 

Projekts ievietots portālā 18.09.2020

TVNET un Ziedot.lv par ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai starpniecības maksu. Visa ziedotā nauda 100% apmērā nonāk paredzētajam mērķim. TVNET un Ziedot.lv nekāda veida administratīvās izmaksas netiek segtas no Jūsu ziedojumiem.